A webhely tartalma csak Magyarország lakosainak szól.

OLVASSA EL AZ ALÁBBI HASZNÁLATI FELTÉTELEKET, MIELŐTT HASZNÁLJA EZT A WEBHELYET (a továbbiakban a „Webhely”). A Webhely minden felhasználójára vonatkoznak az alábbi feltételek és az alkalmazandó jogszabályok. Azzal, hogy használja ezt a Webhelyet, Ön vállalja, hogy betartja ezeket a feltételeket és kikötéseket, és elfogadja, hogy ezek a feltételek kötelező érvényű megállapodást képeznek Ön és a PRA között. Ha nem fogadja el ezeket a feltételeket és kikötéseket, akkor Ön nem jogosult elérni és használni ezt a Webhelyet.

A PRA Health Sciences (a továbbiakban „PRA”, „mi” és ennek ragozott alakjai és implicit formái) a Megbízó nevében tette közzé ezt a Webhelyet abból a célból, hogy érdeklődő személyeket toborozzon a Megbízó TRANSFORM vizsgálatába (a továbbiakban a „Vizsgálat”).

HASZNÁLATI FELTÉTELEK

Jogosultság

A Webhely és az ezen a Webhelyen található szolgáltatások csak azok számára állnak rendelkezésre, akik jogilag kötelező érvényű megállapodást köthetnek. Azzal, hogy használja a Webhelyet, Ön kijelenti és szavatolja, hogy képes jogilag kötelező érvényű megállapodás megkötésére.

A Webhely célja

A Webhely célja mindössze a Vizsgálattal kapcsolatos információk biztosítása, hogy Ön eldönthesse, érdeklődik-e a Vizsgálatban való részvétel iránt. Dönthet arról, hogy a Vizsgálatban való részvételre való alkalmasságát illetően kapcsolatba lép-e a részt vevő klinikai vizsgálóhelyekkel.

A Webhely korlátozott használata

Ön nem használhatja a Webhelyet a következőkre:

  • bármilyen hivatkozás létrehozása a Webhelyre egy másik helyről;
  • hogy más személynek adja ki magát, vagy hogy más módon tüntesse fel magát a PRA vagy a Megbízó alkalmazottjaként, megbízottjaként vagy képviselőjeként;
  • a PRA, a Megbízó vagy bármely más személy zaklatása, fenyegetése vagy bántalmazó nyelvi elemek használata bármilyen módon vagy formában;
  • bármilyen becsületsértő, rágalmazó, obszcén, sértő, jogellenes vagy más módon észszerűen kifogásolható állítás közzététele;
  • bármilyen más jogellenes viselkedés;
  • reklám, promóciós anyagok, kéretlen levelek, levélszemét, piramisjáték vagy egyéb megkeresési formák terjesztése;
  • a Webhelyen keresztül elérhető információk vagy egyéb tartalmak kinyerése, összegyűjtése vagy felhasználása bármilyen olyan módon, amelyet szándékosan nem tettek elérhetővé vagy nem biztosítottak a Webhelyen;
  • bármilyen más olyan magatartás, amely korlátozza a Webhelynek a többi látogató, a PRA vagy a Megbízó általi használatát, vagy más módon felelőssé teszi őket az Ön általi használatért.

Ezeken kívül Ön nem jogosult a következőkre:

  • bármilyen bot, pók, trójai, féreg, kémprogram, zsarolóprogram, bomba, vírus, szolgáltatásmegtagadási támadás vagy bármilyen más rosszindulatú kód, eszköz vagy folyamat használata; illetve
  • a Webhely letiltása, túlterhelése, károsítása vagy elrontása.

A PRA fenntartja a jogot arra, hogy az Ön helytelen magatartása esetén blokkolja az Ön használatát, vagy eltávolítsa az Ön kommunikációit, továbbá bármilyen más, törvényesen rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőséget igénybe vehessen Ön ellen.

Egészségügyi nyilatkozat

A Webhely nem ad orvosi tanácsot. Konzultáljon orvosával, ha bármilyen kérdése vagy aggálya merül fel az Ön egyéni igényeivel vagy egészségi állapotával kapcsolatosan, illetve ha bármilyen kérdése van a Vizsgálatban való részvételéhez kapcsolódóan.

Védett jogok és korlátozások

A Webhely tartalma, beleértve többek között az összes képet, tervet, elrendezést, védjegyet, kereskedelmi nevet és a Webhelyen közzétett információt (a továbbiakban együttesen „Tartalom”), a PRA, a Megbízó vagy licencbe adóik tulajdona. A Webhely használata nem biztosít Önnek semmilyen jogot, tulajdonjogot vagy licencet arra, hogy a Tartalmat a Webhelyen kívül használja.

Tilos a PRA előzetes írásbeli engedélye nélkül a Tartalmat bármilyen módon lemásolni, sokszorosítani, megjeleníteni, terjeszteni, továbbítani, továbbértékesíteni, sugározni, visszafejteni, belőle származtatott munkát létrehozni vagy egyéb módon hasznosítani. Ön a Webhelyet vagy annak Tartalmát érintő védett jogra vonatkozó vagy megkülönböztető közleményeket vagy jelöléseket nem módosíthatja, nem változtathatja meg, nem törölheti, és nem rejtheti el. A PRA az összes rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőséget fenntartja Önnel szemben a Tartalom bitorlása, az azzal való visszaélés, illetve egyéb jogosulatlan használata vagy módosítása esetére.

A garanciával kapcsolatos nyilatkozat

A WEBHELYET ÉS A TARTALMAT AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN „ADOTT ÁLLAPOTBAN” ÉS „ADOTT ELÉRHETŐSÉG MELLETT” BIZTOSÍTJUK, BÁRMILYEN GARANCIA, LEGYEN AZ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT, NÉLKÜL. A PRA NEM SZAVATOLJA A WEBHELY VAGY A TARTALOM PONTOSSÁGÁT, MEGBÍZHATÓSÁGÁT VAGY MINŐSÉGÉT. A PRA NEM SZAVATOL SEMMILYEN BÖNGÉSZŐVEL, INTERNETES SZOLGÁLTATÁSSAL VAGY ESZKÖZZEL VALÓ KOMPATIBILITÁST. ÖN A FELELŐS SAJÁT SZOLGÁLTATÁSÁNAK, RENDSZERÉNEK VAGY ESZKÖZÉNEK BÁRMELY OLYAN SÉRÜLÉSÉÉRT, AMELY A WEBHELY ÉS A TARTALOM LETÖLTÉSÉBŐL VAGY HASZNÁLATÁBÓL ERED.

A felelősség korlátozása

A PRA ÉS ANNAK TÁRSVÁLLALATAI ÉS LICENCBE ADÓI, VALAMINT A MEGBÍZÓ, AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKIG, SEMMILYEN MÓDON NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ ÖNNEL SZEMBEN A WEBHELY VAGY A TARTALOM ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁÉRT VAGY AZÉRT, MERT ÖN NEM TUDJA HASZNÁLNI A WEBHELYET VAGY A TARTALMAT, TOVÁBBÁ A WEBHELLYEL VAGY A TARTALOMMAL KAPCSOLATOS SEMMILYEN EGYÉB DOLOGÉRT (IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELSZENVEDETT KÁROKAT IS).

Kártalanítás

A VONATKOZÓ JOG ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKIG ÖN VÁLLALJA, HOGY KÁRTALANÍTJA, MEGVÉDI ÉS MENTESÍTI A PRA-T, TÁRSVÁLLALATAIVAL ÉS LICENCELŐIVEL EGYÜTT, VALAMINT A MEGBÍZÓT, TOVÁBBÁ AZOK FELELŐS TISZTVISELŐIT, IGAZGATÓIT, ALKALMAZOTTAIT ÉS ÜGYNÖKEIT MINDEN VESZTESÉGGEL, KÖLTSÉGGEL, KÁRRAL ÉS KIADÁSSAL KAPCSOLATOSAN, BELEÉRTVE AZ ÉSSZERŰ ÜGYVÉDI DÍJAKAT IS, AMELYEK (1) A HASZNÁLATI FELTÉTELEK MEGSÉRTÉSÉBŐL VAGY (2) A WEBHELY ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL EREDNEK.

Választottbírósági döntés és lemondás csoportos kereset indításának jogáról

Ön az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben elfogadja, hogy választottbíróság kötelező érvénnyel döntsön a Webhely Ön általi használatával kapcsolatos esetleges igények vagy jogviták rendezését illetően, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról. Ön az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben lemond arról a jogáról, hogy csatlakozzon a PRA-val, annak társvállalataival és licencbe adóival, valamint a Megbízóval szemben a Webhely Ön általi használatával kapcsolatban indított bármilyen csoportos vagy reprezentatív keresethez. Ön vagy a PRA úgy gyakorolhatja a választottbírósági eljáráshoz való jogát, hogy írásban értesíti a másik felet bármely és minden igényről, kellő részletességgel ismertetve az ilyen igények lényegét. A választottbírósági eljárás alá vont igényekre is érvényes minden olyan elvévülés, amely egyébként bírósági vagy egyéb eljárásokban alkalmazandó lenne. Kivéve, ha Ön és a PRA ettől eltérően állapodnak meg, a választottbírósági eljárást valamelyik fél megyéjében kell lefolytatni, semleges választottbíró vezetésével, az American Arbitration Association szabályainak, valamint a „U.S. Federal Rules of Evidence and Procedure” rendelkezéseinek megfelelően.

Irányadó jog és illetékesség

A Webhellyel vagy a jelen Használati feltételekkel kapcsolatos minden jogvitát Delaware állam (USA) törvényei szerint kell kezelni, tekintet nélkül az irányadó jogot meghatározó bármiféle rendelkezésre. A Webhellyel, a Használati feltételekkel kapcsolatos bármilyen pert, keresetet vagy eljárást Delaware államban lehet indítani, illetve benyújtani. Ön az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben lemond arról a jogáról, hogy bármiféle kifogást emeljen az itt meghatározott irányadó jog és illetékesség vonatkozásában.

A megállapodás módosítása és időtartama

A PRA, az Ön értesítése nélkül, bármikor és bármilyen okból megváltoztathatja a Webhelyet vagy a Tartalmat, illetve egyéb módon ideiglenesen vagy véglegesen beszüntetheti a Webhely üzemeltetését. Amikor Ön használja a Webhelyet, Önre a jelen a feltételek és kikötések alkalmazandók. Valahányszor felkeresi a Webhelyet, elfogadja az abban az időpontban elérhető, közzétett Használati feltételeket. A Használati feltételek az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben akkor is érvényesek maradnak Önre nézve, ha felhagy a Webhely használatával, vagy ha a Webhely már nem működik.

Részleges érvénytelenség

Amennyiben a Használati feltételek bármely része az alkalmazandó jogszabályok alapján végrehajthatatlan vagy érvénytelen, az adott részt eltávolítottnak kell tekinteni a Használati felételekből, és ez nem befolyásolja a többi rendelkezés végrehajthatóságát vagy érvényességét.

Kapcsolatfelvételi információk

Az Önt érintő, a Webhellyel kapcsolatos minden értesítést közzéteszünk a Webhelyen, vagy elküldünk az Ön által megadott e-mail-címre. Bármikor felveheti velünk a kapcsolatot a Használati feltételekkel kapcsolatban, ha levelet ír a következő címre:

Pharmaceutical Research Associates, Inc., 4130 ParkLake Avenue, Suite 400, Raleigh, North Carolina, 27612 USA, Attn: Vice President of Legal Affairs.

Legutóbb módosítva: 2020. augusztus 6.

Azért használunk sütiket, hogy Önnek a legjobb online élményben legyen része. Ha letiltja a sütiket, előfordulhat, hogy nem éri el a webhely valamely részét. Előfordulhat, hogy az nem is megfelelően működik. A sütik kezeléséről és törléséről bővebben olvashat a https://www.youronlinechoices.com/hu/ webhelyen. A webhely használatára a közzétett Használati feltételek vonatkoznak. Tekintse még meg Adatvédelmi tájékoztatónkat is.